ВРЕМЕ Е ЗА УЕБИНАР!

Наближава безплатният онлайн уебинар на тема Агроекология, планетарно взаимодействие и изменение на климата!

Уебинарът ще се проведе на 6 май 2020 г. и ще бъде на английски език. Ако сте от Европа и сте на възраст под 30 години (или сте над 30 години, но сте силно мотивирани), вижте как да се регистрирате за уебинара по агроекология, за да научите за най-добрите практики, свързани с алтернативните подходи към изменението на климата.

819 4534 4958

ОБУЧЕНИЕ

ClimAlt предлага материали за обучение както за обучители и младежки работници, така и за младежи под формата на едноседмично обучение по техники за игровизация, 32-часов онлайн курс относно причините за изменението на климата, ефектите и възможните алтернативи и 4 задълбочени уебинара.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Играта

Партньорите по ClimAlt ще си представят, проектират, създадат и разпространят игра, вдъхновена от игрите за лов на съкровища, за да се засили конструктивното отношение на младите хора към явлението изменение на климата.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ