ИГРА

Партньорите по ClimAlt под ръководството на Play Agency ще си представят, проектират, създадат и разпространяват игра за засилване на конструктивното отношение на младежите към явлението изменение на климата.

Играта ще спомогне за по-задълбоченото разбиране на ключовите теми чрез опит от първа ръка и експериментиране. Тя ще бъде свободно достъпна на сайта на 4 езика (български, хърватски, английски и италиански).

Играта е в процес на избработване и се очаква скоро да бъде готова и направена достъпна. Следете ни на сайта и във Facebook станицата ни, за да не я изпуснете!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image