платформа За електронно обучение

ClimAlt предлага безплатна онлайн платформа за електронно обучение за младежки работници, ментори и младежи, желаещи да научат повече за промените в климата, причините за тях, последиците и възможните алтернативи.

Платформата за електронно обучение е свободно достъпна на 4 езика (български, хърватски, английски и италиански). Курсът е съставен от 3 основни глави (Причини, Последствия и Алтернативи), разделени в общо 7 модула и 14 лекции. Всеки модул включва видео-лекции (общо 10 часа), тестове и предложена литература. Също така ще намерите записите от 4 уебинара, представени в края на пилотния курс, в които експерти и представители на асоциации дадоха примери за организации, взимащи проактивни мерки срещу климатичните промени. Темите на четирите уебинара са: "COVID-19, климатичните промени и социални и политически последици", "Агроекологията и климатичните промени", "Енергийни цели през програмен период 2014-2020г. " и "Отопление и охлаждане у дома - практически решения".

След 18 декември 2020 обновената платформа е достъпна за всички. Тези, които желаят да получат сертификат за завършване, трябва да заявят готовност да изпълнят задачите по курса - поне 10 правилно решени теста и написване по едно есе за всяка глава.За кого?

Курсът е подходящ за младежи/учители/активисти:

  • Над 16 години

  • Интересуващи се от теми, свързани с околната среда и климата

  • Владеещи английски език на ниво B1 и по-високо (това е плюс за разбирането на допълнителните материали)

Достъп до платформата

Отворената платформа за електронно обучение ClimAlt е достъпна за вас на Гугъл класна стая след регистрация. Ще трябва да предоставите Гугъл профил за да използвате услугата.