Climalt e-kolegij uskoro započinje !

U okviru Erasmus + projekta Climalt započinje provedba besplatnog e-kolegija na temu klimatskih promjena!

Ovim putem pozivamo zainteresirane sudionike koji su mlađi od 30 godina da se prijave za sudjelovanje na e-kolegiju. Cilj e-kolegija je povećati znanje o uzrocima i učincima klimatskih promjena te inovativnim metodama borbe protiv klimatskih promjena. Poziv za prijavu za sudjelovanje je službeno otvoren od 14. listopada do14. studenog 2019. godine.

TRENING

ClimAlt projektom će se provesti trening trenera i osoba koje rade s mladima tijekom jednotjednog treninga o tehnikama igrifikacije, te trening mladih tijekom e-kolegija o uzrocima, učincima i mogućim alternativama klimatskim promjenama u trajanju od 32 sata te kroz 4 dubinska webinara.

VIŠE

Igra

Partneri na ClimAlt projektu će osmisliti, dizajnirati, proizvesti i diseminirati igru inspiriranu igrama potraga za blagom. Igra bi trebala potaknuti mlade da izgrade pozitivne i konstruktivne stavove prema fenomenu klimatskih promjena.

VIŠE